Vi äger Östansjö Folkets Hus tillsammans!

 

Folkets Hus förening har byggt och äger Folkets Hus i Östansjö.

 

Uppgiften är att se till att det finns samlings- och studielokaler i

Östansjö, bidra till att erbjuda kulturaktiviteter och utveckla fritids- och nöjeslivet. Helt enkelt vara en resurs för föreningsliv, företag och alla enskilda som bor i Östansjö med omnejd!

 

Styrelsen och nuvarande andelsägare har en önskan om att många Östansjöbor, föreningar och företag vill vara med och äga huset tillsammans med oss!

 

Som privatperson köper man 1 eller flera andelar.

Som juridisk person köper man minst 10 andelar.

 

Medlemmar/andelsägare får

  • möjlighet att påverka föreningen vid stämmor
  • 1 andel ger en hyresrabatt med 10 % vid ett tillfälle
  • 5 andelar ger en hyresrabatt med 10 % till tre tillfällen
  • 10 andelar ger en hyresrabatt med 10 % vid fem tillfällen

 

I styrelsen är vi övertygade om att ju flera som äger tillsammans desto

  • större blir det enskilda ansvaret
  • bättre blir verksamheten
  • roligare kommer vi att ha