Policy för Östansjö Folkets Hus förening

 

Idé, syfte och uppdrag

Östansjö Folkets Hus förening u.p.a. är en ekonomisk förening i Östansjö, Hallsbergs kommun.  Föreningen är medlem av riksorganisationen Folkets Hus och Parker.

 

Östansjö Folkets Hus förening ska som fastighetsägare;

 

 • Tillhandahålla samlingslokaler till det lokala föreningslivet, organisationer, studieförbund och företag för regelbundna träffar och föreningsaktiviteter. (schemabokningar)

 

 • Erbjuda samlingslokaler till föreningar, studieförbund, kommun och enskilda för tillfälliga möten, festarrangemang  och kulturaktiviteter (tillfälliga bokningar).

 

 • Tillhandahålla lokaler (dagtid) under terminstid för Östansjö skolas behov för skolbespisning, kulturaktiviteter, skolsamlingar och övrigt som kan uppstå enligt särskilda hyresavtal.

 

 • Underhålla och svara för fastighetens skötsel och uthyrning (bokning)

 

För ovanstående uppdrag utgår årshyra från Hallsbergs kommun och för övriga enligt särskild hyrestariff .

 

Östansjö Folkets Hus förening ska som förening;

 

 • I samarbete med kommun, studieförbund, idrottsföreningar och andra föreningar bedriva verksamhet. på verksamhet är dans, teater, musik, spel, sång, film eller i övrigt vad ortens innevånare önskar.

 

 • I egen regi ordna träffar med kultur- och underhållningsinslag som kan bestå av dans, teater, utställningar, film, musik och café träffar m.m. Samverkan kan ske med andra föreningar.

 

 • Inom grupperingen ”Folkets Hus Vänner ” arrangera slutna tillställningar i form av Pubkvällar, dans, film, tema-evenemang mm.

 

 • Tillsammans med Östansjöföreningar och Östansjöbor svara för Östansjö lokala utvecklingsgrupp (Forum Östansjö) för en attraktiv utveckling och boendemiljö i Östansjö.

 

För ovanstående utgår uppdrags-/föreningsbidrag från Hallsbergs kommun.

 

Medlemmar

Enskild person blir medlem i föreningen genom att betalar en insats på 100 kr.

Juridisk person blir medlem i föreningen genom att betala en insats på 1 000 kr.

Antalet andelsägare är 60 med tillsammans 77 andelar.

 

Årsavgift till Östansjö Folkets Hus Vänner är 100 kr per person. (se folkets hus vänner)

 

Uthyrning av lokaler i Östansjö Folkets Hus

 

Lokalerna hyrs ut kvällar och helger.

 

Tillfällig uthyrning för möten, underhållning, dans, teater, fester, bröllop, begravningar, utställningar m.m.

 

Regelbunden uthyrning  för kursverksamhet , ex. danskurser  och för  idrottsaktiviteter  m.m .

 

 1. Dovrasalen 132 kvm för 120 personer (100 personer vid bordsittning). Utrustning;

Scenyta, scendraperi och hopfällbar scen.  Omklädningsrum med wc/dusch. Filmprojektor/filmduk. Ljudanläggning med hörselslingor.

Ingång via entréhall och caféutrymme alt. egen entré . Inlastningsentré med dubbeldörrar.

 

Används på dagtid under skolterminerna som skolmatsal. Hyrs ut kvällar och helger.

 

 1. Culturum 61 kvm för  15 – 50 personer.

Utrustning;

Ljudanläggning, scenyta kopplad till särskilt musikrum.

Wc och pentryEgen entré alt. entré genom entréhall med kapprum och wc.

 

Används på dagtid som slöjdsal och skolbibliotek. Hyrs ut kvällar och helger.

 

 1. I anslutning till Culturum finns ett musikrum på 12 kvm med egen entré.

 

 1. Café 48 kvm med cafémöblering för 20 – 40 personer.  Är ansluten till cafékök med serveringslucka.

Utrustning;

Scenyta med projektor/duk, ljudanläggning.

Entré  genom  entréhall  med kapprum och WC.

 

 1. Studie- mötesrum 9 kvm för 7-8 personer i anslutning till caféet.

Utrustning;

Whiteboardtavla

 1. Cafékök i direkt anslutning till Dovrasalen och Caféet.

Utrustning;

Komplett köksutrustning med porslin, glas, bestick mm. diskmaskin och    kylskåp.

 

Hyrs ut kvällstid och helger i kombination med samlingssal/caféhall/kök  .

 

 

Lokalerna kan hyras var för sig eller kombination

 

Förfrågan och bokning genom

Göran Palmgren  0735-338631 siv.palmgren@hotmail.com

Sören Johansson 0582-52046, 0706164405 soren.johansson@eklunden.nu

Kicki Johansson 0582-52046, 076-3202438, kicki.johansson@eklunden.nu

 

Se särskild prislista för avgifter och hyrestariffer